FESTIVALPROGRAM 2021

KOMMER SNART!
Följ oss på Facebook och Instagram för senaste nytt!

ONSDAG 11 novEMBER

EXTRA INFO

FILM TITEL

Datum

|

Plats

Film nr

Läs mer
iStock-1007557230.jpg
Startsida_stolar_edited.jpg

TORSDAG 12 novEMBER

EXTRA INFO

FILM TITEL

Datum

Film nr

|

Plats

Läs mer

FREDAG 13 novEMBER

EXTRA INFO

FILM TITEL

Datum

|

Plats

Film nr

Läs mer
iStock-1130922106.jpg
iStock-506221782_edited.jpg

LÖRDAG 14 novEMBER

EXTRA INFO

FILM TITEL

Datum

|

Plats

Film nr

Läs mer

SÖNDAG 15 novEMBER

EXTRA INFO

FILM TITEL

Datum

|

Plats

Film nr

Läs mer
iStock-927795288.jpg